Warning: Declaration of APP_User_Profile::get_id() should be compatible with APP_Page_Template::get_id($template) in /home2/itpbucur/public_html/wp-content/themes/classipress1/framework/kernel/page-edit-profile.php on line 48

Warning: Declaration of cp_CategoryDropdown::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home2/itpbucur/public_html/wp-content/themes/classipress1/includes/theme-functions.php on line 1770
Auto-itp Bucuresti

Welcome, visitor! [ Register | Loginrss

Auto-itp Bucuresti

ATESTAREA INSPECTORILOR ITP

Conditiile impuse in vederea atestarii inspectorilor ITP sunt stabilite prin art. 11, art. 25 si Anexa nr 16 la reglementarile RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, modificat si completat prin OMT nr. 1.002/2008).

Atestarea se organizeaza de catre RAR RA, la Sediul Central din Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391A, sector 1.

Inscrierile in vederea atestarii se fac prin trimiterea documentatiei mentionate in continuare la Compartimentul Evaluare si Instruire Personal prin fax: 021.318.17.59, prin posta sau depunere directa la adresa: Registrul Auto Roman RA – Compartimentul Evaluare si Instruire Personal (pentru program atestare inspector ITP), Calea Grivitei, nr. 391A, sector 1, Bucuresti, cod 010719 ori prin e-mail (scanate) la adresa atestari@rarom.ro:
a) cerere de atestare, care va include si o recomandare din partea operatorului economic la care va urma sa isi desfasoare activitatea (recomandarea nu este necesara pentru persoanele care solicita atestarea in nume propriu);
b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesionala, dupa caz;
c) copie de pe permisul de conducere;
d) in cazul persoanelor care trebuie sa aiba o vechime de minimum 3 ani in activitatea de intretinere auto si/sau reparatii auto, copie de pe cartea de munca sau registrul de munca, care sa dovedeasca indeplinirea acestei conditii.

Pentru confirmarea indeplinirii conditiilor de atestare si a luarii in evidenta se va contacta Compartimentul Evaluare si Instruire Personal la tel. 021.318.17.59.
In vederea prezentarii la programul de atestare, persoanele respective vor fi anuntate personal, cu cel putin 3 zile inainte de data la care au fost programate.
Durata programului de atestare este de 4 zile.

La prezentarea la programul de atestare trebuie prezentate in original (daca nu au fost depuse anterior in original):
a) cererea de atestare;
b) documentul de identitate;
c) permisul de conducere.
De asemenea, la prezentarea la programul de atestare, copia de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesionala si copia de pe cartea de munca sau registrul de munca (daca este cazul) trebuie certificate olograf prin semnatura solicitantului „Conform cu originalul”.

Pentru atestarea in nume propriu, se va achita la casieria RAR Grivita costul atestarii (cod tarifare WOH47). El poate fi achitat si la oricare alta casierie RAR, caz in care la curs trebuie prezentata chitanta in original.

Programul de atestare se finalizeaza prin examen (teoretic-tip grila si practic).

Este necesar ca inaintea prezentarii la programul de atestare, persoanele programate sa parcurga de o maniera temeinica materialele informative puse la dispozitie.

Programarea in vederea atestarii se va face cu respectarea urmatoarelor prioritati:
a) persoane recomandate de operatori economici in curs de autorizare care nu detin personal autorizat;
b) persoane recomandate de operatori economici autorizati care nu mai detin personal autorizat;
c) persoane recomandate de operatori economici autorizati care detin 1 singur inspector ITP pe schimb.

Nu vor beneficia de prioritate la programare operatorii economici autorizati pentru care au fost atestati inspectori ITP care nu sunt folositi in activitatea de ITP (cu exceptia cazului in care acestia si-au incetat activitatea in cadrul persoanei autorizate respective).
Scutirea de la plata atestarii se va face numai in cazul recomandarii de catre o statie de ITP autorizata sau in curs de autorizare (in acest caz este necesara aplicarea pe cererea de atestare a unei vize din partea reprezentantului local al Organismului Certificare Sisteme al RAR care sa confirme depunerea cererii de autorizare a statiei de ITP).

Informatii suplimentare: Compartiment Evaluare si Instruire Personal: direct tel./fax. 021.318.17.59 sau prin centrala tel. 021.202.70.00 int. 240.

CURS PREGATITOR DESPRE CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA VEHICULELOR RUTIERE

Se adreseaza persoanelor care indeplinesc cerintele stabilite prin RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, modificat si completat prin OMT nr. 1.002/2008) pentru atestarea ca inspector ITP (cu exceptia conditiei de vechime in activitatea de reparatii/intretinere auto de minimum 3 ani, dar care indeplinesc conditia de vechime in activitatea de reparatii/intretinere auto de minimum 1 an).

Cursul se organizeaza de RAR, la sediul reprezentantei Bucuresti-Voluntari (str. Barsei nr.1, orasul Voluntari, jud. Ilfov, camera 2.03).

Inscrierile in vederea atestarii se fac prin trimiterea documentatiei mentionate in continuare la Compartimentul Evaluare si Instruire Personal prin fax: 021.318.17.59, prin posta sau depunere directa la adresa: Registrul Auto Roman RA – Compartimentul Evaluare si Instruire Personal (pentru program atestare inspector ITP), Calea Grivitei, nr. 391A, sector 1, Bucuresti, cod 010719 ori prin e-mail (scanate) la adresa atestari@rarom.ro:
a) cerere de atestare, care va include si o recomandare din partea operatorului economic la care va urma sa isi desfasoare activitatea (recomandarea nu este necesara pentru persoanele care solicita atestarea in nume propriu);
b) copie de pe diploma de studii sau de pe diploma de calificare profesionala, dupa caz;
c) copie de pe permisul de conducere;
d) copie de pe cartea de munca sau registrul de munca, care sa dovedeasca indeplinirea conditiei de vechime in activitatea de reparatii/intretinere auto de minimum 1 an.

Inscrierea la acest curs asigura inscrierea automata si la programul de atestare inspectori ITP dupa promovarea cursului pregatitor.
Pentru confirmarea indeplinirii conditiilor de participare la cursul pregatitor si a luarii in evidenta se va contacta Compartimentul Evaluare si Instruire Personal la tel. 021.318.17.59.
In vederea prezentarii la cursul pregatitor, persoanele respective vor fi anuntate personal, cu cel putin 3 zile inainte de data la care au fost programate.
Durata cursului pregatitor este de 3 zile.
La prezentarea la cursul pregatitor trebuie prezentat in original documentul de identitate.
Cursul pregatitor se va achita la casieria RAR Voluntari (cod tarifare WOH74). El poate fi achitat si la oricare alta casierie RAR, caz in care la curs trebuie prezentata chitanta in original.
Cursul pregatitor se finalizeaza prin examen (teoretic).
Pe durata cursului vor fi puse la dispozitie materiale informative, astfel incat nu este necesara parcurgerea unei bibliografii initiale.

Informatii suplimentare: Compartiment Evaluare si Instruire Personal, dl. ing. Liviu ANGHENE, Sef Compartiment (tel/fax direct: 021.350.82.94 sau prin centrala: 021.350.82.91, 021.350.82.95 interior 133).

REATESTAREA INSPECTORILOR ITP

Conditiile impuse in vederea reatestarii inspectorilor ITP sunt stabilite prin art. 26 din reglementarile RNTR 1 (aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, modificat si completat prin OMT nr. 1.002/2008):

Reatestarea se organizeaza de catre RAR RA, la Sediul Central din Bucuresti, Calea Grivitei, nr. 391A, sector 1.

Inscrierile in vederea reatestarii se fac prin trimiterea cererii de reatestare (acelasi formular ca si in cazul atestarii, fara a se mai completa recomandarea de catre statia ITP) la Compartimentul Evaluare si Instruire Personal prin fax: 021.318.17.59, prin posta sau depunere directa la adresa: Registrul Auto Roman RA – Compartimentul Evaluare si Instruire Personal (pentru program reatestare inspector ITP), Calea Grivitei, nr. 391A, sector 1, Bucuresti, cod 010719 ori prin e-mail (scanate) la adresa atestari@rarom.ro. Transmiterea altor documente este necesara numai daca au intervenit modificari in raport cu documentele transmise la atestarea/reatestarea anterioara.
Pentru confirmarea inscrierii la programul de reatestare si stabilirea datei de participare, se va contacta Compartimentul Evaluare si Instruire Personal la tel: 021.318.17.59.
Durata programului de reatestare este de 1 zi.

La prezentarea la programul de atestare trebuie prezentate in original:
a) cererea de reatestare;
b) documentul de identitate;
c) permisul de conducere;
d) atestatul obtinut la atestarea/reatestarea anterioara (numai daca mai este in perioada de valabilitate).

Pentru reatestare, se va achita la casieria RAR Grivita costul reatestarii (cod tarifare WOH48). El poate fi achitat si la oricare alta casierie RAR, caz in care la curs trebuie prezentata chitanta in original.
Programul de reatestare se finalizeaza prin examen (teoretic-tip grila si practic).
Este necesar ca inaintea prezentarii la programul de reatestare, persoanele programate sa parcurga de o maniera temeinica materialele informative puse la dispozitie.

Informatii suplimentare: Compartiment Evaluare si Instruire Personal: direct tel./fax. 021.318.17.59 sau prin centrala tel. 021.202.70.00 int. 240.


Anexa (model cerere tip)
ANEXA (MODEL CERERE TIP) pentru inscrierea la cursul de atestare / reatestare inspector ITP si la cursul pregatitor despre constructia si functionarea vehiculelor rutiere


Materiale informative
Participarea la curs va fi precedata de parcurgerea si insusirea temeinica a cunostintelor cuprinse in materialele informative puse la dispozitie.

Ads